Ympäristö, laatu ja kestävyys

Ympäristö, laatu ja kestävyys

Täältä voit lukea, miten me Norolla työskentelemme ympäristö- ja laatuasioiden parissa. Mitä standardeja, sertifikaatteja, laatu- ja ympäristömerkintöjä käytämme ja mitä olemme saaneet.

Me haluamme auttaa!

Arvomme luovat perustan sille, miten kohtelemme asiakkaitamme, työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme. Tavoitteemme on parantaa kestävyystyötämme jatkuvasti. Suhtaudumme nöyrästi siihen, että kyseessä on monitahoinen aihe, joka sisältää ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haasteita, mutta pidämme tätä työtä osana yrityksemme arvon luomista ja luonnollisena osana Noron laatuajattelua.

Meille on tärkeää, että koko organisaatio osallistuu työhön pyrkiessämme asetettuihin tavoitteisiin. Olemme jakaneet työmme kolmeen painopistealueeseen, joita ovat ympäristö, laatu ja sosiaalinen vastuu. Haluamme auttaa hallitusti luomaan kestävän yhteiskunnan, jossa panemme työn täytäntöön ja integroimme työn ydintoimintaamme.

Me Norolla asetamme vaatimuksia toimittajillemme ja sopimuksissamme he sitoutuvat noudattamaan Code of Conduct -toimintasääntöjämme. Ihmisoikeuksien huomioon ottaminen on meille itsestäänselvyys ja jos asetetuista vaatimuksista poiketaan, toimimme välittömästi.

Näin työskentelemme ympäristökysymysten parissa

Noron ympäristövaikutus tapahtuu suurimmaksi osaksi kuljetuksissa ja pyrimme minimoimaan ympäristövaikutukset valitsemalla aina tehokkaimman tavan vähentää mahdollista vaikutusta ympäristöön. Käyttämämme huolintaliikkeet ovat esimerkiksi ympäristösertifioituja.

Pakkausprosessi ja kuljetus

Tehostimme pakkausprosessiamme jo syksyllä 2013, koska logistiikka ja jakelu säästävät resursseja ja antavat tuloksia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tavoitteemme on aina lastata kuorma-automme mahdollisimman tehokkaasti.

Ympäristöystävällinen paperi

Tuotekuvastomme painetaan Pohjoismaiden virallisen ympäristömerkinnän (joutsenmerkki) mukaisesti ja FSC-sertifioidulle paperille.

Tilaa esite

Näin työskentelemme laadun ja kestävyyden parissa

Tuotteemme ovat toimintamme ydin. Kestävä muotoilu ja korkea laatu luovat perustan kestäville kalusteillemme, joiden haluamme toimivan monta vuotta. Laatuajattelumme leimaa koko tuotteiden elinkaarta tuotekehityksestä materiaalien valintaan ja valmistuksesta kuljetukseen.

Standardien mukaiset Noro-tuotteet

Noro-tuotteet noudattavat tietenkin asetettuja standardeja lain edellyttämän CE-merkinnän mukaan, joka osoittaa, että noudatamme terveys-, ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksia koskevia sääntöjä. Tuotteemme on hyväksytty ja testattu sovellettavien EN-standardien mukaisesti.

Tuotteemme tarkistaa SundaHus, riippumaton kolmas osapuoli, joka tekee järjestelmällistä työtä terveydelle ja ympäristölle vaarallisten aineiden käytön vähentämiseksi. Tuotteemme löytyvät SundaHus Miljödata -järjestelmästä.

Noron tuotteet noudattavat myös EU:n RoHS-direktiiviä, jolla säännellään sitä, mitä aineita elektroniikkatuotteissa saa käyttää sekä säädetään rajoituksista koskien raskasmetallien ja palonestoaineiden käyttöä. Kuulumme myös pakkausten ja sanomalehtien FTI-kierrätysjärjestelmään, joka kierrättää pakkauksemme ja sanomalehtemme ympäristöystävällisesti.

Noron ympäristö- ja laatustandardit

Ohessa on lueteltu terveys-, ympäristö- ja turvallisuusstandardit, joiden parissa työskentelemme. Standardeja on kaikilla alueilla: yksinkertaisimmasta naulasta ja ruuvista tiedonsiirtoon, teollisuuteen ja ympäristöön. Standardit vaikuttavat lähes kaikkiin työprosessimme osiin.

YMPÄRISTÖ

Svanen / Joutsenmerkki

Tuotekuvastomme painetaan Pohjoismaiden virallisen ympäristömerkinnän (joutsenmerkki) mukaisesti.

YMPÄRISTÖ

FSC

Osa ympäristötyötämme on hallita raaka-aineita. Työskentelemme esimerkiksi EUTR-asetuksen mukaisesti, jossa FSC-merkitty raaka-aine on tärkeä parametri asiakirjoissa.

TERVEYS, YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

CE-merkintä

Tuotteemme noudattavat asetettuja standardeja lain edellyttämän CE-merkinnän mukaan, joka osoittaa, että noudatamme terveys-, ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksia koskevia sääntöjä.

YMPÄRISTÖ

RoHS

Tuotteemme noudattavat EU:n RoHS-direktiiviä, jolla säännellään sitä, mitä aineita elektroniikkatuotteissa saa käyttää sekä säädetään rajoituksista koskien raskasmetallien ja palonestoaineiden käyttöä.

YMPÄRISTÖ

FTI

Kuulumme myös pakkausten ja sanomalehtien FTI-kierrätysjärjestelmään, joka kierrättää pakkauksemme ja sanomalehtemme ympäristöystävällisesti.

YMPÄRISTÖ

Gröna punkten

Gröna Punkten on ympäristömerkki joka kuvaa tuotteen pakkaajan kuuluvan hyötykäyttöjärjestelmään ja tuotteista on maksettu pakkausmaksu maissa missä tuotetta myydään.

LAATU

Säker Vatten

Hanojemme asennusohjeilla on Säker Vatten hyväksyntä.

LAATU

Rise

Sekoittajiemme tyyppihyväksymiseksi teemme jatkuvasti testejä Risen kautta.

YMPÄRISTÖ

Sunda hus

Tuotteemme tarkistaa SundaHus, riippumaton kolmas osapuoli, joka tekee järjestelmällistä työtä terveydelle ja ympäristölle vaarallisten aineiden käytön vähentämiseksi. Tuotteemme löytyvät SundaHus Miljödata -järjestelmästä.

YMPÄRISTÖ JA LAATU

Sintef

Sekoittajamme tyyppihyväksyy norjalainen Sintef.

LAATU

Soundless System

Noron poreammeissa on kumiset tyynyt ja erikoisvalmisteinen kompressori, joka vähentää tärinää ja mahdollistaa alhaisemman melutason.

YMPÄRISTÖ JA LAATU

Made in Sweden

Noron poreammeet on valmistettu Ruotsissa.